Προγράμματα Συνεδρίων

Ημερίδα με τίτλο "Σενάρια Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων" στις 6/4/2016 (ανακοίνωση, αφίσα, πρόγραμμα ημερίδας).