Θερινό Σχολείο

Επικοινωνία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή

  • Τηλέφωνο: 25310 39902, 25310 39903

  • FAX: 25310 39901

  • Email: secr at helit.duth.gr