Σπουδές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουν εγκριθεί έως 14 θέσεις κινητικότητας για σπουδές για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

Για την μετακίνηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (ακολουθεί σχετικός πίνακας). H επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί βάσει κριτηρίων από τον αρμόδιο Συντονιστή του προγράμματος Εrasmus+ του Τμήματος (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 31/3/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Συντονίστριας του προγράμματος Erasmus+, Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Άννας Μαστρογιάννη: anna@mastrogianni.net

Πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα erasmus.duth.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αίτηση υποψηφιότητας Τ.Ε.Φ.
Κριτήρια επιλογής Τ.Ε.Φ.
Πίνακας Διμερών Συμφωνιών T.E.F
Προκήρυξη Erasmus+ Τ.Ε.Φ.