Μεταπτυχιακές Σπουδές - Αιτήσεις

1. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη ΠΜΣ Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-2017.

2. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων 2016-2017.

3. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα εισαγωγής υποψηφίων διδακτόρων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2015-2016.

4. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για φοίτηση στον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

5. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για φοίτηση στον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

6. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για φοίτηση στον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

7. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για φοίτηση στον Α' και Β' Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, καθώς επίσης και την εξεταστέα ύλη.

8. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για φοίτηση στον Β' Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

9. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την προκήρυξη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για είκοσι (25) θέσεις φοίτησης στον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

10. Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την εξεταστέα ύλη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α' Κύκλου για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.