ΙΚΥ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΟ 2016-2017 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές είναι δικαιούχοι του επιδόματος του ΙΚΥ να προσέλθουν στην Γραμματεία για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους έως Δευτέρα 19 Ιουνίου.


08-06-2017 (sismanis)