ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ


Το Δ.Π.Θ. διοργανώνει τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (σε δύο κύκλους: 9 Ιουλίου έως 22 Ιουλίου και 23 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου) θερινό σχολείο στην Καβάλα και θα προσφέρει μία (1) υποτροφία σε φοιτητή του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ, προκειμένου να παρακολουθήσει το μάθημα Ancient Greek myths and gender constructs: from antiquity to the present το οποίο θα διεξαχθεί στον δεύτερο κύκλο (23 Ιουλίου- 5 Αυγούστου). Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται στην αγγλική γλώσσα. Διδάσκουσα στο μάθημα είναι η κα Maria Evangelatou, Associate Professor, Director of Graduate Studies, Department of History of Art and Visual Culture, University of California, Santa Cruz και στόχοι του μαθήματος:

1. Knowledge of class material: learn representative and influential ancient Greek myths and some of their most characteristic and well-known depictions.

2. Critical and interpretative skills in visual literacy: Acquire a better understanding of the power and function of images in the shaping of social and cultural identities of self and other, regardless of time-period and culture. Be aware of the subjectivity of our interpretations and appreciate the value of different approaches and the necessity of critical and creative thinking.

3. Social and cultural awareness: think about major issues that are as important today as they were in the past: explore how textual and visual narratives are used in the interaction of politics and religion and in the promotion of social status and gender ideals; be aware of the power and messages of images in our own societies, so that we can become more empowered consumers and producers of culture, able to create new stories and disrupt the unjust stereotypes promoted by old ones.

Οι πιστωτικές μονάδες του μαθήματος ανέρχονται στις 4,5. Τόπος διεξαγωγής το ξενοδοχείο Lucy (Καβάλα).

Η υποτροφία καλύπτει δωρεάν διαμονή, ένα γεύμα και παρακολούθηση των μαθημάτων. Μετά το πέρας του μαθήματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και το μάθημα θα καταγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος του φοιτητή, εφόσον το Τμήμα του παρέχει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ως υπεράριθμοι δεκτοί φοιτητές του Τμήματος με καταγωγή από την Καβάλα, εφόσον έχουν εξασφαλισμένη τη στέγασή τους και τη διατροφή τους. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αποστείλει email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση zoegab@otenet.gr έως το αργότερο την Κυριακή 2-7-2017 με την ένδειξη στο θέμα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΠΘ και στο σώμα του mail θα δηλώνει α) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, β) Τηλέφωνο επικοινωνίας, γ) Επίπεδο γνώσης αγγλικής (τίτλος σπουδών σκαναρισμένος) (απαιτείται τίτλος σπουδών Επιπέδου τουλάχιστον Β2). Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Φοιτητές με καταγωγή από την Καβάλα θα πρέπει να δηλώσουν επιπλέον στο θέμα του mail τους (ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ).


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ.doc


28-06-2017 (sismanis)