ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Από τη Χίο στην Πόλη και τη Μολδοβλαχία. Η αρχή μιας δυναστείας: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων (1641-1709) και Νικόλαος, Ηγεμόνας Μολδοβλαχίας (1680-1730).


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Ο Κοραής» και το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου, διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Από τη Χίο στην Πόλη και τη Μολδοβλαχία: Η αρχή μιας δυναστείας: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο Εξ Απορρήτων (1641-1709) και Νικόλαος, Ηγεμόνας Μολδοβλαχίας (1680-1730)».

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, στο κέντρο της πόλης της Χίου από 22 έως 24 Αυγούστου 2017.

Οι δύο προαναφερθέντες χιώτικης καταγωγής Φαναριώτες λόγιοι και διπλωμάτες-πολιτικοί κατέχουν εξέχουσα θέση στο πάνθεον και των Νεοελληνικών και Ευρωπαϊκών Γραμμάτων, εκτός από την παρουσία τους στο προσκήνιο των πολιτικών γεγονότων στην Ευρώπη του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα. Επίσης, σε ιδεολογικό επίπεδο, εισάγουν στη νεοελληνική σκέψη τη νεοτερική ιδεολογία και προωθούν τις ιδέες του ακόμα διαμορφούμενου Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με εκπροσώπους του οποίου είναι σε επαφή, ειδικά ο Νικόλαος. Η διεξαγωγή του συνεδρίου στην Χίο αποφασίστηκε γιατί είναι η πατρίδα καταγωγής των λογίων, αλλά και γιατί γίνεται σε συνεργασία με δυο φορείς τόσο σημαντικούς όσο η Βιβλιοθήκη του Κοραή και το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, συνδυασμό που η οργανωτική επιτροπή θεώρησε εξαιρετικό.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Πρόγραμμα-2-5-17.doc


14-07-2017 (sismanis)