ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 4/10/2017 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ


Όσοι φοιτητές / τριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών των οκτώ εξαμήνων και έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 4-9-2017 έως και 12-9-2017 για έλεγχο της καρτέλας τους και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)

2. Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος

3. Βεβαίωση από τη Φοιτητική Εστία.

4. Κατάθεση ΠΑΣΟ, Βιβλιαρίου Υγείας Παν/μιου.


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. ΑΙΤΗΣΗ_ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ.pdf
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ.pdf


31-08-2017 (sismanis)