ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018


Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να τα αποστείλουν με courier από 5-9-2017 έως 22-9-2017.


Ακολουθούν 2 αρχεία:
1. Ανακοίνωση_Γραμματείας.pdf
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018-1.pdf


06-09-2017 (sismanis)