ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩ301 ΚΑΙ ΓΛΩ304


Τα μαθήματα ΓΛΩ301 και ΓΛΩ304 του κ. Φλιάτουρα δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/11/2017.


28-11-2017 (sismanis)