ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. & Ε.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ