ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018


updates 3/1/2018:

1. Στο εαρινό εξάμηνο θα προσφερθεί επιπλέον και το μάθημα ΕΕΒΦ292 - Θέματα Γραμματικής της Αρχαίας και της Μεσαιωνικής Ελληνικής.

2. Από το 2018-2019, το ΥΛΦ171 - Πεζογραφία ΙΙ μεταφέρεται στο χειμερινό εξάμηνο.

3. Από το 2018-2019, το ΥΛΦ172 - Ποιητικά Κείμενα ΙΙ μεταφέρεται στο εαρινό εξάμηνο.updates 11/12/2017:

1. Το ΛΦ124 (42ΛΦ) θα διδαχθεί μόνο από τον κ. Μιχαλόπουλο, και όχι από κοινού με την κα Μαστρογιάννη.

2. Το ΕΕΓΛΩ360 θα προσφερθεί για πρώτη φορά φέτος στο εαρινό.

3. Το EEΓΛΩ333 θα προσφερθεί για φέτος στο εαρινό. Στο παρελθόν είχε προσφερθεί σε χειμερινό εξάμηνο και επομένως ως χειμερινό θα εμφανίζεται στο unistudent στους φοιτητές που το είχαν ξαναδηλώσει στο παρελθόν.

4. Το ΓΛΩ305 δεν θα διδαχθεί μόνο από την κα Γαβριηλίδου, αλλά από κοινού με την κα Μίτιτς, Α-Μαλ και Μαμ-Ω αντίστοιχα.

5. Το ΕΕΝΕΦ272 θα προσφερθεί για πρώτη φορά φέτος στο εαρινό.

6. Το ΕΕΓΛΩ357 θα προσφερθεί για πρώτη φορά φέτος στο εαρινό.

7. Το ΕΕΓΛΩ330 θα προσφερθεί για πρώτη φορά φέτος στο εαρινό.

8. Το ΕΕΓΛΩ324 δεν θα προσφερθεί τελικά από την κα Γαβριηλίδου αλλά από τον κ. Κιοσσέ.

9. Μέγιστος αριθμός 25 φοιτητών για το ΕΕΝΕΦ261.update 25/10/2017: Στο τρέχον εξάμηνο (χειμερινό 2017-2018) θα προσφερθούν δύο νέα μαθήματα ελεύθερης επιλογής στα πλαίσια της Β' Ζώνης, με κωδικούς ΕΕΓΛΩ358 (Διγλωσσία) και ΕΕΓΛΩ348 (Στρατηγικές εκμάθησης).update 23/10/2017: Στο τρέχον εξάμηνο (χειμερινό 2017-2018) θα προσφερθούν δύο νέα μαθήματα ελεύθερης επιλογής στα πλαίσια της Β' Ζώνης, με κωδικούς ΕΕΓΛΩ363 (Ζητήματα ορθογραφίας και σύνταξης της Ελληνικής) και ΕΕΝΕΦ268 (Εφαρμογές θεωρίας της Λογοτεχνίας).update 6/10/2017: Το μάθημα ΕΕΓΛΩ337 τελικά δεν θα προσφερθεί φέτος. Θα προσφερθεί το ΕΕΓΛΩ332 με τίτλο ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ. Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διδασκόντων των χειμερινών μαθημάτων ΕΕΝΕΦ271, ΕΕΑΕΦ156, ΕΕΒΦ299, ΕΕΓΛΩ332 και του εαρινού ΕΕΓΛΩ359. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι σχετικές μέρες / ώρες διδασκαλίας. Διορθώθηκε ο τίτλος του ΕΕΒΦ299 σε ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.update 21/9/2017: Στα εαρινά μαθήματα της Β' ζώνης, θα προσφερθεί επιπλέον και το ΕΕΒΦ278 (Μ. Κωνσταντινίδου).update 20/9/2017: Το ΒΦ223 θα προσφέρεται απο 2 διδάσκοντες (R. Tocci, Μ. Κωνσταντινίδου).Επισυνάπτεται η κατανομή ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ και ΕΑΡΙΝΩΝ μαθημάτων ανά εξάμηνο που θα προσφεθούν στο ακ. έτος 2017-2018. Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι αντιστοιχίες (ίδια εξεταστέα ύλη / ΔΕΠ) των μαθημάτων του Παλιού Προγράμματος Σπουδών 2009-2010 με τα μαθήματα που πλέον προσφέρονται στα πλαίσια της Α΄ Ζώνης και Β' Ζώνης από το 2010.


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 03012018 corpus 2017-2018.xls


03-01-2018 (sismanis)