Σταμάτιος ΜπουσέςΕπίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 8/10-1-2014 (τ. Γ’)
sbouses[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39950
φαξ: +30-25310-39901

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Πεζογραφία Ύστερης Αρχαιότητας (Ρητορική).
• Λεξικογραφία.
• Ελληνική Παπυρολογία.
• Θρησκεία (Πρώιμος Χριστιανισμός).
• Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1986-1991: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας).
• 1995-1999: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Διδακτορικό (Κλασική φιλολογία).
Διδ. διατριβή: Οι συγγραφείς περί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής. Ερμηνεία των φιλολογικών μαρτυριών. Επόπτες καθηγητές: Ν. Α. Λιβαδάρας, Ν. Μπεζαντάκος.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2001: Istituto Teologico di San Nicola (Μπάρι), ετήσια σύμβαση εργασίας ως καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
• 2001-2003: Πανεπιστήμιο του Μπάρι, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Pratiche Linguistiche e Analisi di Testi, μόνιμη σύμβαση εργασίας ως Λέκτωρ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
• 2004-05: Πανεπιστήμιο του Μπάρι, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Dipartimento di Studi Anglo-germanici e dell’Europa Orientale, ετήσια σύμβαση εργασίας ως Collaboratore ed Esperto Linguistico της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
• 2008-2013: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας.
• 2013– : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, εκλεγείς Επίκουρος Καθηγητής.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Περί της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής. Ερμηνεία των φιλολογικών μαρτυριών. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 105, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σαριπόλειο Ίδρυμα, Αθήνα 2008.
• Marcatori e criteri di estetica in Polluce. La dinamica della scelta lessicografica. Graphis – Laterza, Bari 2011.
• Euripides, Phoenissae 469 and a Consular Date, Tyche 19 (2004), 9-14, Τ. 1.
• L’insegnamento del greco classico nel sistema educativo della Grecia dalla resturazione della democrazia a oggi. στο Cardinale, U. – Canfora, L. (επιμ.) Disegnare il futuro con intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Bologna, il Mulino 2012, 221-250.
• Dreaming of Hercules: Dreams and royal images, Quaderni di Storia 77 (gennaio-giugno 2013), 119-144.

Βιογραφικό