Ιωάννης ΝτεληγιάννηςΕπίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 855/14-09-2016 (τ. Γ’)
inteligi[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39956
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: κατόπιν συνεννόησης Τρίτη και Πέμπτη 17:00-18:00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Κικέρων: Πολιτικά, ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα.
• Σενέκας ο Νεώτερος: Φιλοσοφικά κείμενα.
• Ιστορία και πρόσληψη των κλασσικών ελληνικών και λατινικών κειμένων στον Δυτικό Μεσαίωνα και την Αναγέννηση: λατινικές μεταφράσεις και σχόλια.
• Λατινική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και κριτική του κειμένου.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1989-1993: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασσική Φιλολογία).
• 1997-1998: Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, University College London (U.C.L.), Μεταπτυχιακό στις Κλασσικές Σπουδές.
• 1998-2002: Πανεπιστήμιο του Cambridge, Pembroke College, Σχολή Κλασσικών Σπουδών, Διδακτορικό.
Διδ. διατριβή: Fifteenth-Century Latin Translations of Lucian’s Essay on Slander. Επόπτης: Καθηγ. M. D. Reeve.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2005-2006: Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, University College Cork, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών, Λέκτορας Κλασσικής Φιλολογίας.
• 2009-2014: Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, Ερευνητής, Δ’ Βαθμίδα.
• 2014-2016: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας.
• 2016- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Ioannis Deligiannis, Fifteenth-Century Latin Translations of Lucian’s Essay on Slander, Pisa-Roma 2006.
• Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Πολιτείας Βιβλία Έξι. Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια Ι. Ντεληγιάννης, Αθήνα 2015.
• Μ. Τύλλιου Κικέρωνα Περί Νόμων Βιβλία Τρία. Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια Ι. Ντεληγιάννης, Αθήνα. (υπό έκδοση)
• «Ένα “ελληνικό” χειρόγραφο των Επιστολών του Σενέκα και των σχολίων του Gasparino Barzizza: instrumentum magistri vel discipuli liber?», Ελληνικά 61 (2011), 267-285.
• «The study and reception of Plato at the school of Vittorino da Feltre as revealed from two epistles of Sassolo da Prato», Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies, 8 (2013), 105-129.

Βιογραφικό