Φλιάτουρας Ασημάκης

Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 464/26-5-2016 (τ. Γ’)
afliatou[at]helit.duth.gr, afliatouras[at]yahοο.com

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39940
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 12 - 3 (Εργαστήριο Γλωσσολογίας)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Μορφολογία της Αρχαίας Ελληνικής
• Γλωσσική αλλαγή (με έμφαση στη μορφολογική και λεξιλογική αλλαγή)
• Ετυμολογία
• Ελληνοαλβανικές γλωσσικές σχέσεις
• Διδακτική της διαχρονίας της ελληνικής γλώσσας

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1999: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Ειδίκευση Γλωσσολογίας) του Α.Π.Θ.
• 1999-2003: Διδακτορικό. Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Διδ. διατριβή: «Μορφολογική Ανάλυση των Νεοελληνικών Εδαφωνυμίων του Νομού Αχαΐας».

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2004-2006: Διδάσκων με βάση το 407/80 (σε θέση λέκτορα) στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• 2006-2007: Διδάσκων με βάση το 407/80 (σε θέση λέκτορα) στο Τμήμα Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
• 2015-2016: Συντονιστής της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο Αρσάκειο των Τιράνων.
• 2016 - : Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δ.Π.Θ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Φλιάτουρας Α., 2000. «Ετυμολογία του καλλι- στην Αρχαία Ελληνική». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., σσ. 801-811.
• Koutita-Kaimaki M. & A. Fliatouras, 2001. «Blends in Greek Dialects: a morphosemantic analysis». In A. Ralli, B. Joseph & M. Janse Proceedings of the First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: University of Patras, 2001, σσ. 117-130.
• Καραντζόλα Ε. & Α. Φλιάτουρας, 2004. Γλωσσική αλλαγή. Αθήνα: Νήσος.
• Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. & Α. Φλιάτουρας, 2004. «Η διάκριση λόγιο και λαϊκό στη Νέα Ελληνική: ορισμός και ταξινόμηση». Στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: CD-ROM.
• Χ. Κοσεγιάν, Β. Παπαθανασίου & Α. Φλιάτουρας, 2012-2014. Πρόγραμμα Σπουδών και Οδηγός Εκπαιδευτικών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. ΥΠΑΙΘ (Νέο Σχολείο / Σχολείου 21ου αιώνα – Υποέργο 1): www.ebooks.edu.gr/new/ps.php.

Βιογραφικό