Χαρίκλεια ΙωαννίδουΚαθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας με έμφαση στην Παπυρολογία
ΦΕΚ διορισμού: 452/4-12-2006 (τ. Γ΄)
gioann[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39936
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: ετήσια εκπαιδευτική άδεια (2013-14)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Αρχαία ελληνική τραγωδία.
•Παπυρολογία.
•Αρχαία ιατρική.
•Παπυρικά έγγραφα.
•Ιστορία των ιδεών.

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1980 Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
•1986 Διδακτορικό, University College London και University of Heidelberg, Γερμανία. Ph.D. in Papyrology: An Edition of Unpublished Greek Private Letters on Papyrus. Επιβλέποντες: H.Maehler και E. Handley
•1988-1989 Σπουδές στην δίγλωσση εκπαίδευση και στην δια βίου εκπαίδευση, Freie Universitaet Berlin
•1989-1990 Εντατική εκπαίδευση στην διερμηνεία, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1988-1992: Αιγυπτιακό Μουσείου του Bερολίνου (Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz), έκδοση φιλολογικών παπύρων Δυτικού Βερολίνου.
•1993: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συμβασιούχος Διδάσκων ΠΔ 407/1980.
•1993-1995: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/1980).
•1995-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ιστορίας-Εθνολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια.
•1999-2000: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια.
•2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Βιογραφικό