Ειρήνη ΚορρέΕπίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής
ΦΕΚ διορισμού: 324/15/4/2015 (τ. Γ’)
ikorre[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39926
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 18.00-20.00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.
• Διαφοροποιημένη διδασκαλία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1988-1992: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πτυχίο.
• 1996-2000: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Διδακτορικό.
Διδ. διατριβή: «Η Έκθεση στις Γενικές Εξετάσεις: Επιλογή θεμάτων, Διατύπωση, Αξιολόγηση (1964-1995)».

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2001-2004: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε), επιστημονική συνεργάτης στην Αθήνας.
• 2001-2004: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Συμβασιούχος διδάσκων (ΠΔ 407/80).
• 2004-2011: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Παιδαγωγικής.
• 2011- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Η Διδασκαλία του Μαθήματος της Έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση (1833-1964), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003.
• Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδασκαλία, Σχολικά εγχειρίδια, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010.
• «Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας. Προτάσεις διδασκαλίας στην Οδύσσεια του Ομήρου» στο Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική έρευνα, Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος , Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2-4 Νοεμβρίου 2012 (υπό έκδοση).
• «Οι νεοελληνικές διάλεκτοι στη γλωσσική διδασκαλία: δυνατότητες και προοπτικές.» στα (υπό έκδοση) Πρακτικά του Γλωσσολογικού Συνεδρίου: Τζαρτζάνεια 2012: Γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και η παρουσία τους στην εκπαίδευση, Τύρναβος 7-9 Δεκεμβρίου 2012.
• «Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Θεωρία και Πράξη» στα (υπό έκδοση) Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου: …για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Θεσσαλονίκη 28-29 Ιουνίου 2013.

Βιογραφικό