Καθηγητής Ανδρέας Μάνος

Γνωστικό αντικείμενο: Συστημική Φιλοσοφία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία,

Email: platonicusman@yahoo.gr