Χαρίλαος Ν. ΜιχαλόπουλοςΕπίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 1114/22-8-2014 (τ. Γ΄)
chmichal[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39952
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Καθημερινά κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Αυγούστεια ποίηση (κυρίως Οβίδιος).
• Ρωμαϊκή ερωτική ελεγεία.
• Σπουδές φύλου και κλασικές σπουδές.
• Ρωμαϊκό επίγραμμα (κυρίως Μαρτιάλης, Corpus Priapeorum).

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1997-2001: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
• 2001-2002: Πανεπιστήμιο του Leeds, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό στη Λατινική Φιλολογία.
• 2002-2006: Πανεπιστήμιο του Leeds, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Διδακτορικό στη Λατινική Φιλολογία.
Διδ. διατριβή: Ovid’s Heroides 4 and 8. A commentary with introduction. Επόπτης: Καθηγ. R. Maltby.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2002-2006: Πανεπιστήμιο του Leeds, βοηθός και αυτόνομη διδασκαλία.
• 2007-2010: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Συμβασιούχος διδάσκων (ΠΔ 407/80).
• 2011-2014 : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Λατινικής Φιλολογίας.
• 2014- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Michalopoulos, C.N. (2011). ‘Feminine Speech in Roman love elegy: Prop. 1.3’, LICS 10.4, (http://lics.leeds.ac.uk/2011/201104.pdf, ημ. πρόσβ. 26/10/2011).
• Michalopoulos, C. N. (2011). ‘Jane Alison, The Love-Artist: Love in Exile or Exile in Love?’ στο J. Ingleheart (ed.) Two Thousand Years of Solitude: Exile After Ovid, 259-273, Oxford: OUP.
• Michalopoulos, C.N. (2012). ‘Tiresias between texts and sex’, EuGeSta 2: 221-239 (http://eugesta.recherche.univ-lille3.fr/revue/pdf/2012/Michalopoulos-2_2012.pdf, ημ. πρόσβ. 22/12/2012).
• Μιχαλόπουλος, Χ.Ν. (2014). Μύθος, γλώσσα και φύλο στο Corpus Priapeorum, Αθήνα: εκδ.Πεδίο [ISBN: 978-960-546-413-4].
• Michalopoulos, C.Ν. (2016). “‘tollite me, Teucri’ (Verg. Aen. 3.601): Saving Achaemenides, Saving Homer”, in A. Efstathiou and I. Karamanou (eds.) Homeric Receptions across Generic and Cultural Contexts (Trends in Classics ‒ Supplementary Volume 37), 263-275, Berlin-New York: De Gruyter.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http://duth.academia.edu/CharilaosMichalopoulos

Βιογραφικό