Νικολαϊδου ΣμαρώΛέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
nikolaidousmaro[at]yahoo.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39948
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη και Πέμπτη 11.00-12.00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Αρχαία Τραγωδία.
• Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο.
• Λυρική Ποίηση και Τραγωδία.
• Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι).
• Αρχαία Κωμωδία.
• Μύθος και Λατρεία του Διονύσου.
• Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1974-1979: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
• 1992-1996: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Διδακτορικό (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία).
Διδ. Διατριβή: Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογισμός, Θεσσαλονίκη 1996. Επόπτης: Καθ. Δανιήλ Ιακώβ.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1982-: Διορισμός στη Β/θμια Εκπαίδευση.
• 1996-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (απόσπαση).
• 2001-2004: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παράρτημα Ν.Ροδόπης), υπεύθυνη των ιστορικών συλλογών.
• 2004-2007: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80).
• 2007- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας.
• 2007- : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στην Ενότητα ΕΛΠ 31 (Αρχαίο Θέατρο).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογσμός. Θεσσαλονίκη 1998 (διδ. διατρ., εκδ. Ενυάλειο κληροδότημα), 219 σελ.
• Ευριπίδης. Βάκχες: Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια, Θεσσαλονίκη 2006 (εκδ. Ζήτρος). Βιβλιοκρισία: Ν. Μπεζαντάκος, Ευρυπύλη, 12-09-2007, 687 σελ.
• Η Λυκούργεια Τετραλογία του Αισχύλου. Δοκιμή Ανασύνθεσης, Αθήνα 2010 (εκδ. Παπαδήμας), 115 σελ.
• «Νύφες του Άδη ή Μαινάδες του Διονύσου. Περιπτώσεις αντιστροφής του γάμου με τον θάνατο στην αρχαία τραγωδία», Ελληνικά 61.2 (2011) 193-231.
• «Time and Space in Euripides’ Choral Odes. The Technique of Choral Projections», στο FirstDrafts@Classics@ (September 9, 2010) 1-32, Center of Hellenic Studies (Harvard).

Βιογραφικό