Νικολαϊδου ΣμαρώΛέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 640/17-8-2007 (τ. Γ’)
nikolaidousmaro[at]yahoo.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39948
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 11.00-12.00 και Τετάρτη 17.00-18.00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Αρχαία Τραγωδία.
• Θέματα αυτοαναφορικότητας-Μεταθέατρο.
• Λυρική Ποίηση και Τραγωδία.
• Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση (Επίνικοι, Διθύραμβοι).
• Αρχαία Κωμωδία.
• Μύθος και Λατρεία του Διονύσου.
• Ιστοριογραφία (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης).

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1974-1979: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
• 1992-1996: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Διδακτορικό (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία).
Διδ. Διατριβή: Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογισμός, Θεσσαλονίκη 1996. Επόπτης: Καθ. Δανιήλ Ιακώβ.

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1982-: Διορισμός στη Β/θμια Εκπαίδευση.
• 1996-1998: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (απόσπαση).
• 2001-2004: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Παράρτημα Ν.Ροδόπης), υπεύθυνη των ιστορικών συλλογών.
• 2004-2007: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80).
• 2007- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας.
• 2007- : Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στην Ενότητα ΕΛΠ 31 (Αρχαίο Θέατρο).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Η υποδοχή των Βακχών του Ευριπίδη κατά τον 19ο και 20ό αιώνα: Ένας μεταθεωρητικός κριτικός απολογισμός, Θεσσαλονίκη 1998.
• Ευριπίδης: Βάκχες (με εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια), Θεσσαλονίκη 2006.
• Η Λυκούργεια Τετραλογία του Αισχύλου: Δοκιμή Ανασύνθεσης, Αθήνα 2010.
• “Maiden Choruses in the Epinician Odes of Pindar and Bacchylides: Poet’s Choral ‘I’”, QUCC 1 (2014) 33-50 (valentina.pagnan@libraweb.net).
• “Choral Projections and Embolima in Euripides’ Tragedies,” Greece & Rome 62.1 (2015) 25-47 (http://journals.cambridge.org/repo_A96zcP5t/XRFA).

Βιογραφικό