Ιωάννα ΠαπαδοπούλουΕπίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 1326/17-12-2012 (τ. Γ΄)
iopapad[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39947
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Εκπαιδευτική άδεια (1/10/2017-15/6/2018).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και Θέατρο (Τραγωδία: κυρίως Αισχύλος• Αρχαία και Νέα Κωμωδία).
• Ρωμαϊκό Δράμα και Θέατρο (Πλαύτος, Τερέντιος, Σενέκας).
• Αρχαία Ελληνική Μετρική και αρχαία Μουσική.
• Αρχαία Γεωγραφία (Παυσανίας, Στράβων).
• Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εφαρμογή στη διδασκαλία του Αρχαίου Θεάτρου).

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1987-1991: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
• 1992-1993: Univesitaet Regensburg, Μεταπτυχιακά σεμινάρια και μαθήματα (Κλασική Φιλολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία)
• 1994-1997: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Κλασική Φιλολογία).
• 1997-2001: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό (Κλασική Φιλολογία).
Διδ. διατριβή: Οι Αντιφωνίες στα Χορικά του Αισχύλου. Επόπτης: Καθηγ. Κ. Τσαντσάνογλου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2002: Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, Τμήμα Κλασικών Σπουδών Λέκτορας (με συμβόλαιο).
• 2003-2006: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών), Συμβασιούχος διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80).
• 2005-2012: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας.
• 2002-8, 2009-: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Θεματική Ενότητα «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο»), Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό
• 2012-: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγήτρια Κλασικής Φιλολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Το ερωτικό στοιχείο στην αισχύλεια τραγωδία, Στάδιο διόρθωσης-αναθεώρησης κειμένου.
• Ο Οιδίποδας του Σενέκα, εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια , εκδ. Carpe diem (με συμβόλαιο), στάδιο συγγραφής, αναμενόμενη έκδοση Φεβρουάριος 2014.
• Οι αντιφωνίες στα χορικά του Αισχύλου (Πονήματα 6- Κ.Ε.Ε.Λ.Γ.-Ακαδημία Αθηνών), Αθήναι 2006, αριθμός σελίδων: 564, ISBN 960-404-079-0
• “Aeschylean Fragments in Strabo’s Geographica” στο Raising the Fragment to the Status of the Whole. Proceedings of the International Conference, D. Obbing and G. Ioannidou (επιμ.) (υπό έκδοση).
• “Sardanapallus’ gesture” στο Body Language in the Greek and Roman Worlds, D.L. Cairns (επιμ.), CPW, Swansea 2005, 107-122.

Βιογραφικό