Γρηγόριος ΠαπαγιάννηςΑναπληρωτής Kαθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 8/10-1-2014 (τ. Γ΄)
gpapagia[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39955
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: κατόπιν συνεννόησης Δευτέρα 11:00-12:00 και Πέμπτη 12:00-15:00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Βυζαντινή Υμνογραφία και Βυζαντινό Επίγραμμα.
• Βυζαντινή Eπιστολο¬γραφία.
• Παλαιογραφία, Μετρική, Κριτική των κειμένων.
• Πρόσληψη της αρχαίας γραμματείας από τους βυζαντινούς συγγραφείς.
• Βυζαντινή λεξικογραφία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1983-1988: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
• 1988-1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, μεταπτυχιακός και Προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Ποιμαντικής Θεολογίας.
• 1991-1993: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, μέλος (χωρίς υποτροφία) του «Κολλεγίου μεταπτυχιακών σπουδών» με τίτλο «Αρχαιοελληνική και Βυζαντινή χειρόγραφη παράδοση των κειμένων – Έρευνα του Ανθρωπισμού – Νεολατινικά» (Graduiertenkolleg „Griechische und Byzantinische Textüberlieferung, Humanismusforschung und Neulatein“).
• 1993: Παρακολούθηση των Σεμιναρίων Εισαγωγικής Επιμόρφωσης διαρκείας 100 ωρών στο 1ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Θεσσαλονίκης.
• 1989-1995: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Διδακτορικό (Βυζαντινή Φιλολογία)
Διδ. διατριβή: “Τheodoros Prodromos, Jambische und hexametrische Tetrasticha auf die Haupterzählungen des Alten und des Neuen Testaments, Handschriftliche Textüberlieferung, kritische Edition.”
Επόπτης: Καθηγ. Αθαν. Καμπύλης

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1992-1995: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Επιστημονικός συνεργάτης.
• 2000-2006: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Λέκτορας Βυζαντινής Φιλολογίας.
• 2007-2013: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας.
• 2013 ‒: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, εκλεγείς Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• “Τheodoros Prodromos, Jambische und hexametrische Tetrasticha auf die Haupterzählungen des Alten und des Neuen Testaments, Einleitung, kritischer Text, Indices” [Μeletemata 7/1-2], Wiesbaden 1997.
• Ακάθιστος ύμνος: άγνωστες πτυχές ενός πολύ γνωστού κειμένου (κριτικές και μετρικές παρατηρήσεις, σχολιασμένη βιβλιογραφία), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2006.
• Philoprodromica: Βeiträge zur Text¬konstitution und Quellenfor¬schung der Historischen Gedichte des Theodoros Prodromos, εκδ. Österreichische Akademie der Wissenschaften [Wiener Byzan¬tini-stische Studien XXIX], Βιέν¬νη 2012.
• Παρατηρήσεις εις τα επιγράμματα του Γεωργίου Πισίδη, στο περιοδικό ΕΕΒΣ 51 (2003) (=τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αθανάσιο Κομίνη), 5-48.
• Παρατηρήσεις στον Βίο Κοσμά του Μελωδού (έκδ. Κολοβού), στο περιοδικό Βυζαντινά 24 (2004) 57-127.
• Ρωμανού του Μελωδού κοντάκιον «εις την Σαμαρείτιδα». Νέα κριτική έκδοση με παρατηρήσεις: Βυζαντινά 33 (2013-2014) 11-59.
• Παρατηρήσεις στην έκδοση των επιστολών του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, στο: Ροδόπη 2 (Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον ομότιμο καθηγητή Ανδρέα Μάνο), 2013, 131-159.
• Κριτικές παρατηρήσεις στις Επιστολές του Μιχαήλ Χωνιάτη, στο: "POUR UNE POÉTIQUE DE BYZANCE" Hommage a Vassilis KATSAROS (ed. MESSIS Charis, ODORICO Paolo), DOSSIERS BYZANTINS – 16, Παρίσι 2015, σσ. 187-204.

Βιογραφικό