Ιωάννης Πετρόπουλος

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 496/23.7.2007 (τ. Γ΄)
yiannis@chs.harvard.edu

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ.69100
Tηλ.: 25310 39903

Σύντομο μήνυμα - χαιρετισμός

Βιογραφικό