Γεώργιος Τσομής

Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: Γ139/18-02-2016
Εντεταλμένος Υφηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Goethe, Frankfurt am Main
gtsomis@helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39951
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: καθημερινά κατόπιν συνεννοήσεως.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Λυρική Ποίηση.
• Επική Ποίηση.
• Πρόσληψη της αρχαιότητας στην όπερα και τη νεώτερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή και αμερικανική λογοτεχνία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1987-1991: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική κατεύθυνση).
• 1992: Πατραϊκό Ωδείο, Πτυχίο Φυγής
1994-1999: Goethe - Universität, Frankfurt am Main, Διδακτορικό στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.
Διδ. διατριβή: „Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon).“ Επόπτης Καθηγ.: Prof. Dr. Herbert Eisenberger.
• 2000 – 2006: Goethe - Universität, Frankfurt am Main, Σπουδές στο Τμήμα Μουσικολογίας
• 2012: Goethe - Universität, Frankfurt am Main, Υφηγεσία (Habilitation) στην Κλασική Φιλολογία.
Τίτλος διατρ. υφηγ.: „Quintus Smyrnaeus: Originalität und Rezeption im zehnten Buch der Posthomerica“

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2001-2008: Goethe - Universität, Frankfurt am Main, Επιστημονικός συνεργάτης και μεταδιδακτορικός ερευνητής.
• 2009-: Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Zusammenschau der frühgriechischen monodischen Melik (Alkaios, Sappho, Anakreon), Franz-Steiner-Verlag, Stuttgart 2001
• Quintus Smyrnaeus: Originalität und Rezeption im zehnten Buch der Posthomerica, Bochum Altertumswissenschaftliches Colloquium (BAC), Trier (υπό έκδοση)
• „Eros bei Ibykos“, Rheinisches Museum (RhM), Heft 3 /4 (2003), 225 - 243.
• „‘μένος’ in der frühgriechischen Dichtung und ‘ἀμενηνός’ im homerischen Aphrodite-Hymnos 5, 188“, Wiener Studien (WS) 117 (2004), 15 - 29.
• „Properz 1, 1 und Ovid, Amores 1, 1“ , Athenaeum XCVII, Fascicolo II (2009), 477 - 488.

Βιογραφικό