Κωνσταντίνος ΤσουρήςΚαθηγητής της Βυζαντινής Ιστορίας - Αρχαιολογίας
ΦΕΚ διορισμού:
ktsouris[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39942
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Πέμπτη 10.00-11.30 & 18.30-19.30, και Παρασκευή 08.00-09.00.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή ναοδομία.
• Φρουριακή αρχιτεκτονική.
• Υλικός πολιτισμός μεσοβυζαντινής και υστεροβυζαντινής περιόδου.
• Μνημειακή τοπογραφία δυτικής Θράκης.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1970-1976: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Πτυχίο (Ιστορία-Αρχαιολογία).
• 1988: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Διδακτορικό (Βυζαντινή Αρχαιολογία).
Διδ. διατριβή: Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών κτιρίων της βορειοδυτικής Ελλάδος. Επόπτης: Καθηγ. Π. Βοκοτόπουλος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 1977-2004 : Υπουργείο Πολιτισμού, 8η (Ιωάννινα) και 12η (Καβάλα) Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Επιμελητής των Αρχαιοτήτων και Διευθυντής.
• 2004- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Αρχαιολογίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Η οχύρωση του Διδυμοτείχου, Καβάλα 2015 (ηλεκτρονική έκδοση).
• Το κάστρο στο Παλιό Πυλί και ο όσιος Χριστόδουλος ο Λατρηνός, Α΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ιστορία-Τέχνη-Αρχαιολογία της Κω», Κως, 2-4 Μαΐου 1997, Αθήνα 2001, σ. 365-378.
• Νεάπολις – Χριστούπολις – Καβάλα. Διορθώσεις – προσθήκες – παρατηρήσεις στην οχύρωση και την ύδρευση, ΑΔ 53 (1998), Μελέτες, Αθήνα 2002, σ. 387-454.
• Η αμυντική οργάνωση των Θρακικών και Μακεδονικών ακτών από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, στο: Π. Δαμούλος (επιμ.), Συνέδριο «Η Οχυρωματική Αρχιτεκτονική στο Αιγαίο και ο Μεσαιωνικός Οικισμός Αναβάτου Χίου», Χίος, 26-28 Σεπτεμβρίου 2008, Πρακτικά, Χίος 2012, σ. 561-588.
• Oχυρωματικά έργα επί ανανεωσίμων πηγών υδάτων (9ος-15ος αιώνα), Βυζαντινά Σύμμεικτα 22 (2012), σ. 293-339.

Βιογραφικό