Μαρία ΤζιάτζηΚαθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 349/26-3-2013 (τ.Γ΄)
mtziatzi[at]yahoo.com

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39923
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: (χειμ. εξάμ. 2017-18): Πέμπτη 11.00-12.00 στο γραφείο και κατόπιν συνεννόησης στο email mtziatzi@yahoo.com

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.).
•Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού.
•Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου).
•Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή).
•Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1983-1987: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
•1991–1992: Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, μέλος του Μεταπτυχιακού Κολλεγίου «Παράδοση των κειμένων» (Graduiertenkolleg “Text überlieferung“)
•1988-1992: Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Διδακτορικό (Κλασική και Βυζαντινή Φιλολογία) Διδ. διατριβή: Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar (Τα γνωμικά των επτά σοφών. Δύο βυζαντινές συλλογές. Εισαγωγή, κείμενο, πηγές και παράλληλα, σχόλια). Επόπτης Καθηγ.: Winfried Bühler.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1993: Πανεπιστήμιο της Βόννης, Εντολή διδασκαλίας (Lehrauftrag)
•1994-1995: Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Εντολή διδασκαλίας (Lehrauftrag) και μεταδιδακτορική υποτροφία 1 της Deutsche Forschungsgemeinschaft
•1995-1999: Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, λέκτορας στον τομέα Βυζαντινολογίας και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (Lehrkraftfür besondere Aufgaben inder Tätigkeit eines Lektors)
•1998-1999: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Συμβασιούχος Διδάσκουσα (ΠΔ407/1980).
•1999-2007: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια.
•2007-2012: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
•2012- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας), Καθηγήτρια.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Die Sprüche der sieben Weisen. Zwei byzantinische Sammlungen. Einleitung, Text, Testimonien und Kommentar [Beiträge zur Altertumskunde, 51], Stuttgart/Leipzig 1994, σελ. XXV, 497. (ISBN 3-519-07600-4).
•Theodori Metropolitae Cyzici epistulae. Accedunt epistulae mutuae Constantini Porphyrogeniti, recensuit Maria Tziatzi-Papagianni [Corpus Fontium Historiae Byzantinae 48. Series Berolinensis], Berlin/Boston 2012, σελ. Χ, 112*, 243, 3 Tafeln, ISBN 978-3-11-022474-0.
•Theodoros Prodromos. Historisches Gedicht LXXVIII, στο: Byzantinische Zeitschrift 86/87, 2 (1993/94), σελ. 363-382.
•Tο κοντάκιο του Ρωμανού του Μελωδού «Eἰς τὸν χωλὸν τὸν παρὰ τὴν πύλην τοῦ ἱεροῦ θεραπευθέντα ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων » (αρ. 39 M.− Tr.): Φιλολογικές παρατηρήσεις και νέα κριτική έκδοση, στο: Βυζαντινά 29 (2009) 63-109.
•“Annae Comnenae Alexias, recensuerunt D. R. Reinsch et A. Kambylis. Pars prior: Prolegomena et textus, Pars altera: Indices, digesserunt F. Kolovou et D. R. Reinsch (Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Series Berolinensis, 40/1-2.) Berlin/New York, de Gruyter 2001. 58* + 512, 272 S.” , στο: Byzantinische Zeitschrift 96. 2 (2003), σελ. 764-774.

Βιογραφικό