Σοφία Βούλγαρη

Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΦΕΚ διορισμού: 627/1-7-2015 (τ. Γ΄)
voulgari[at]helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39944
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 10:30-12:00 και κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Μεσοπολεμική και μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία.
•Νεοτερική πεζογραφία.
•Το μεταίχμιο μεταξύ ποίησης και πεζογραφίας.
•Θεωρίες των λογοτεχνικών ειδών.
•Ψυχαναλυτική προσέγγιση της λογοτεχνίας.
•Συγκριτική γραμματολογία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
•1985–1989: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία)
•1991–1996: Πανεπιστήμιο Λονδίνου, King’s College, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό (MPhil/PhD) (Νεοελληνική Φιλολογία)
•1996: Διδακτορικό (Νεοελληνική Φιλολογία) Διδ. διατριβή: «Between and beyond Genres: the Poetic Prose of Andreas Embirikos, Nanos Valaoritis and E.Ch. Gonatas (ca. 1945–1967). Επόπτης: Καθηγ. Roderick Beaton

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•1997–1999: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Ινστιτούτο Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών, Συμβασιούχος Διδάσκουσα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
•1999–2003: Πανεπιστήμιο Αμβούργου, Ερευνητικό Κέντρο για τη Μελέτη της Πολυγλωσσίας (SFB 538‘Mehrsprachigkeit‘), Επιστημονική Συνεργάτις σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τη διγλωσσία στη νεοελληνική λογοτεχνία (16ος – 18ος αι.) (Καθηγητής Hans Eideneier)
•2003–Ιούνιος 2011: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, λέκτορας
•Ιούνιος 2011 –30.6.2015 : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, επίκουρη καθηγήτρια
από 1.7.2015: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ(ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Η γραφή του ανέφικτου. Για την πεζογραφία του Γιώργου Χειμωνά, Αθήνα: Εκδόσεις Μανδραγόρας (Σειρά: Δοκίμιο και Κριτική), 2015.
•«Κάτω από το γαλάζιο βλέμμα του προγόνου: ο Καβάφης του Κάλας», νικόλαος κάλας. ξαναδιαβάζοντας το έργο του (1907-1988), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα: Μανδραγόρας, 2006, 139-162.
•«Το φάντασμα του Σολωμού στον μοντερνισμό του Νάνου Βαλαωρίτη», Πόρφυρας 136, 2010, 173-186.
•«Η περιπέτεια της αφήγησης. Για την πεζογραφία του Νίκου Καχτίτση», Πρακτικά της ΙΓ’ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Τομέας ΜΝΕΣ, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ (αφιερωμένης στη μνήμη του Π. Μουλλά) (Θεσσαλονίκη, 3-6/11/2011), Αθήνα: Εκδόσεις Σοκόλη-Κουλεδάκη, 2014, 969-980.
•«Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης και η στρατηγική της ετερωνυμίας», Πρακτικά της ΙΔ’ Επιστημονικής Συνάντησης, Τομέας ΜΝΕΣ, Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ (αφιερωμένης στη μνήμη του Ξ. Α. Κοκόλη), (Θεσσαλονίκη 27-30/3/2014), 2016. http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_x._a._kokole_praktika.pdf, 865-878.

Βιογραφικό