Σπύρος ΚιοσσέςΕ.ΔΙ.Π.: Νεοελληνική Λογοτεχνία – Δημιουργική Γραφή
ΦΕΚ διορισμού: 993/τ. Γ'/9-Ι0-2017
skiosses@helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39932
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα, 10:00 – 13:00 (Εργαστήριο Γλωσσολογίας)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Θεωρία της λογοτεχνίας, με έμφαση στην αφηγηματολογία.
• Δημιουργική ανάγνωση και γραφή, αναγνωστικές εμψυχώσεις.
• Διδακτική της λογοτεχνίας.
• Λογοτεχνία για παιδιά και νέους.
• Ζητήματα φύλου στη λογοτεχνία.

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 1994: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Κλασική Φιλολογία).
•1995: Πανεπιστήμιο του Leeds, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Arts) στις Κλασικές Σπουδές.
• 1998: Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Τμήμα Εκπαιδευτικών Σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master of Science) στη Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας.
• 2009: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ, Διδακτορικό στη Νεοελληνική Λογοτεχνία.
Διδ. διατριβή: Το γυναικείο Bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία. Παραδειγματικές αφηγηματικές δομές διαμόρφωσης της μυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. Επιβλέπουσα: Αναπλ. Καθ. Παπαρούση Μαρίτα.
• 2017: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στη Δημιουργική Γραφή. Επιβλέπουσα: Καθ. Γαβριηλίδου Ζωή.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2011 – 2012: Διδάσκων ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Δ. 407/80) του μαθήματος «Η Λογοτεχνία στο Σχολείο: Αναγνωστικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές».
• 2016: Διδάσκων Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Π.Δ. 407/80) του μαθήματος «Συγκριτική Γραμματολογία».
• 2016 – : Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Δημιουργική Γραφή».
• 2017: Μετάταξη ως Ε.ΔΙ.Π. στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Κιοσσές, Σ. (2016). «Ο αφηγητής ως Άλλος: ζητήματα θεωρητικής προσέγγισης και διδακτικής αξιοποίησης.», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Λογοτεχνία και διαπολιτισμικές διαδρομές». http://utopia.duth.gr/~mdimasi/cng/index_htm_files/Kiosses.pdf
•Κιοσσές, Σ. (2016). «Αξιοποιώντας διδακτικά την αφηγηματολογία ως μέσο λογοτεχνικού γραμματισμού: η περίπτωση της δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο». Κείμενα (Ιανουάριος 2016)
http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=348:t22-kiosses&catid=66:-22&Itemid=102
• Κιοσσές, Σ. (2014). «Προς μια παιδαγωγική της δημιουργικής γραφής», δημοσιευμένο στον τόμο των ηλ. Πρακτικών του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου"Δημιουργική Γραφή
http://cwconference.web.uowm.gr/archives/kiosses_article.pdf.
• Κιοσσές, Σ. (2013). «Νεαροί ήρωες με αποκλίνουσα / παραβατική συμπεριφορά στη σύγχρονη λογοτεχνία για εφήβους: από την αφήγηση στη μετάδοση της εμπειρίας», στο Διαμάντη Αναγνωστοπούλου, Γιάννης Σ. Παπαδάτος, Γεώργιος Παπαντωνάκης (επιμ.). Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σ. 302 – 310.
• Κιοσσές, Σ. (2011). «“Μαμά, εγώ δεν υπάρχω;”: η αναζήτηση της γυναικείας ταυτότητας στο λογοτεχνικό έργο της Μαργαρίτας Καραπάνου.», στο Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (επιμ.) Ταυτότητες στον Ελληνικό Κόσμο (από το 1204 έως σήμερα). Δ΄ Ευρωπαϊκό Νεοελληνικών Σπουδών. http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Kiosses_Spyros.pdf

Βιογραφικό