Λυδία ΜίτιτςΕ.Ε.Π.: Διγλωσσία – Στρατηγικές Εκμάθησης – Πρακτική Άσκηση
ΦΕΚ διορισμού: 993/τ. Γ'/9-Ι0-2017
lydiamitits@gmail.com
lmitits@helit.duth.gr

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 69100
τηλ.: +30-25310-39932
φαξ: +30-25310-39901

Ώρες συνεργασίας: Τρίτη, 10:00-12:00 (Εργαστήριο Γλωσσολογίας)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
• Πολυγλωσσία
• Στρατηγικές εκμάθησης γλωσσών
• Γλωσσική ανάπτυξη
• Content and language integrated learning (CLIL)
• Αξιολόγηση
• Διδακτική μεθοδολογία
• Αναλυτικά προγράμματα σπουδών γλωσσικών μαθημάτων
• Γραμματισμός

ΣΠΟΥΔΕΣ
• 2017 Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Τίτλος έρευνας: «The effect of the beliefs about language learning experience, prior language learning and socioeconomic background on language learning strategy use»
• 2014 Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Τίτλος διατριβής: Language learning strategy use by early adolescent monolingual EFL and multilingual EFL/L2 Greek learners in the Greek educational context. Βαθμός: Άριστα
• 2005 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία & Διδακτική, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πατρών
• 1989 Πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Νις Σερβίας. Βαθμός: 7,70. Πτυχιακή εργασία: 8,50. (Σεπτέμβριος 1989)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
• 2017- Μέλος ΕΕΠ του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
• 2016 - Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας [ΕΑΓ51] Γλωσσική Ανάπτυξη του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [ΕΑΓ] Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου.
• 2016-2017 Συνεπικουρία στο υποχρεωτικό μάθημα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 «Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.
• 2015-2016 Διδάσκουσα Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο μάθημα «Γραμματισμός και Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος» - εαρινό εξάμηνο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
• Mitits, L. (2015). Language learning strategies and multilingualism: monolingual EFL and multilingual EFL/L2 Greek learners in Greek secondary education. Saita Publications: Kavala, Greece.
• Mitits, L. (2014). Three languages, three school subjects, one thematic framework – A cross-curricular approach to language learning in Muslim minority schools. In A. Psaltou-Joycey, E. Agathopoulou& M. Mattheoudakis (eds.), Cross-curricular approaches to language education. (pp. 14-35). Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne, UK.
• Mitits, L., Psaltou-Joycey, A. & A. M. Sougari (2016). Language learning strategy profiling of Greek primary/secondary school learners of English as a FL. In Z. Gavriilidou& K. Petrogiannis (eds.), Language Learning Strategies in the Greek Setting. (pp. 6-23). Saita Publications: Kavala, Greece.
• Mitits, L., Alexiou, Th. & J. Milton (to appear). Does the language you speak at home affect the size of your L2 Vocabulary? Language Learning Journal: Language learning strategies. Routledge.
• Mitits, L. & Z. Gavriilidou (2016). Exploring language learning strategy transfer between Greek L2 and English FL in case of early adolescent multilinguals. International Journal of Multilingualism.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14790718.2016.1158266

Βιογραφικό