Πασχάλης Κατσίκας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Tηλ.: 25310-39933

E-mail: pkatsika@lib.duth.gr