Άγγελος Σισμάνης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλ: 25310 - 39916

E-mail: asismani@helit.duth.gr


Κατεβάστε το BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατεβάστε την ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ για το 2015-2016.