Μαρία Παπαβασιλείου

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομικό - Διοικητικό Προσωπικό


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Tηλ.: 25310-39902

Email: mpapavas@kom.duth.gr