Βασίλειος Βασιλειάδης

Διδάσκων Π.Δ. 407

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Τηλέφωνο:

e-mail: vasvasilid@gmail.com

Βιογραφικό