Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ


  1. Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Ν. Δημητροκάλλης. Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία.
  2. Καθηγητής Ανδρέας Μάνος. Γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στην ΑρχαίαΕλληνική Φιλοσοφία.
  3. Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Αργυροκαστρίτου-Χατζή. Γνωστικό αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία και Επιγραφική.
  4. Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουρής. Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Αρχαιολογία.
  5. Καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη. Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία.