Ομότιμα Μέλη ΔΕΠ


1. Ομότιμος Καθηγητής Μάνος Ανδρέας.

Γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.

 

2. Ομότιμος Καθηγητής Τσουρής Κωνσταντίνος 

Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Αρχαιολογία.

 

3. Ομότιμη Καθηγήτρια Κοντογιάννη Βασιλική 

Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία.