Ομότιμα Μέλη ΔΕΠ


  1. Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Μάνος. Γνωστικό αντικείμενο: Συστηματική Φιλοσοφία με έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.
  2. Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσουρής. Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Αρχαιολογία.