Παλαιογραφία


ΣΤΙΞΗ 1 ΣΤΙΞΗ 2 ΣΤΙΞΗ 1+2 ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ RESET

Παλαιογραφία (Wikipedia article)

Παλαιογραφία ονομάζεται η επιστημονική μελέτη των αρχαίων συστημάτων γραφή ς . Συγκαταλέγεται στις βοηθητικές επιστήμες της ιστορίας και είναι κλάδος της φιλολογίας . Η παλαιογραφία ερευνά την εξέλιξη της γραφής και των τύπων μέσα στο χρόνο .

1. Bernhard Bischoff: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 3. unveränderte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-503-07914-9, (Grundlagen der Germanistik 24).

2. Hartmut Günther, Otto Ludwig: Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. = Writing and its use. An Interdisciplinary Handbook of International Research. 2 Bände. de Gruyter, Berlin-New York 1994-1996, ISBN 3-11-011129-2, ISBN 3-11-014744-0, (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 10, 1–2).