Παλαιογραφία


ΣΤΙΞΗ 1 ΣΤΙΞΗ 2 ΣΤΙΞΗ 1+2 ΠΗΓΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ RESET

Παλαιογραφία (Wikipedia article)

Παλαιογραφία ονομάζεται η επιστημονική μελέτη των αρχαίων συστημάτων γραφή ς . Συγκαταλέγεται στις βοηθητικές επιστήμες της ιστορίας και είναι κλάδος της φιλολογίας . Η παλαιογραφία ερευνά την εξέλιξη της γραφής και των τύπων μέσα στο χρόνο .

1. Virtual Library – http://www.vl-ghw.lmu.de/palaeographie.html