ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


update 20/1/2017: Δρ Κερασία Στρατίκη, “Ο Ηρακλής στην Περιήγηση του Παυσανία: μύθος και λατρεία ενός ήρωα θεού” (επιβλέπουσα: Επίκ. Καθ. Ι. Παπαδοπούλου). Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο “Ι. Σιδέρη”.