ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής μας Kοινότητας,

με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα (helit.duth.gr) του Τμήματός μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Υπολογιστικού Κέντρου / Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ. κύριο Αναστάσιο Ορφανίδη και το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου.

Η μεταφορά της ιστοσελίδας στην πλατφόρμα WordPress έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1. Μοντέρνα εμφάνιση
2. Δυνατότητα επεξεργασίας από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος απευθείας και όχι μέσω του Υπολογιστικού Κέντρου
3. Δυνατότητα επεξεργασίας του προφίλ, του βιογραφικού σημειώματος και των μαθημάτων του από κάθε μέλος Δ.Ε.Π. απευθείας
4. Διαχωρισμό ανακοινώσεων σε κατηγορίες
5. Αυτόματη αποστολή των ανακοινώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, linkedin κ.λπ.)
6. Ξεχωριστή κατηγορία για εκδηλώσεις
7. Σύνδεση διδάσκοντα και μαθημάτων
8. Πολυγλωσσική σελίδα
9. Banner στην κεντρική σελίδα
10. Αναζήτηση μαθήματος ή μέλους Δ.Ε.Π.

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!

Η Πρόεδρος του Τμήματος

•Βυζαντινή λόγια ποίηση της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (Ιωάννης Γεωμέτρης, Θεόδωρος Πρόδρομος, Μιχαήλ Χωνιάτης, Μανουήλ Φιλής, βυζαντινά αλφαβητάρια του 14ου αι.). •Βυζαντινή Υμνογραφία με έμφαση στον κριτικό σχολιασμό και τη νέα έκδοση κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού. •Βυζαντινή ρητορική (Θεοφύλακτος Αχρίδος) και Βυζαντινή επιστολογραφία κυρίως αυτή του 10ου αι. (Θεόδωρος Κυζίκου, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης του δρόμου). •Βυζαντινή Ιστοριογραφία (Άννα Κομνηνή). •Γνωμολογικά κείμενα (Βυζαντινές συλλογές γνωμικών των επτά σοφών, δελφικά γνωμικά των επτά σοφών, Comparatio Menandri et Philistionis).