ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ)


Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για στέγαση προπτυχιακών φοιτητών από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, θα είναι από Τετάρτη 2 Μαίου 2018 έως και Πέμπτη 31 Μαίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με τον νόμο έχουν οι ενεργοί φοιτητές για ν+2 έτη σπουδών, όπου ν ο προβλεπόμενος αριθμός ετών σπουδών για το κάθε τμήμα.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες ή το νόμιμα εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο, να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται ΕΔΩ.