ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καλεί τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Πρόγραμμα Γ΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού από τις 3 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.