ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσει συνολικά τριάντα (30) θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και συγκεκριμένα: 10 στην Ειδίκευση Κλασικής Φιλολογίας, 10 στην Ειδίκευση Βυζαντινής Φιλολογίας-Παλαιογραφίας και 10 στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας από τις 3 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.