ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΜΑΡΑ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΕΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ