ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.