ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019


Ανακοίνωση για τους πρωτοετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.