ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Ανακοίνωση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για την κατάργηση των Λατινικών.