ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018-2019


Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να τα αποστείλουν με courier από 10-9-2018 έως 21-9-2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (Υπογεγραμμένη)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μόνο για τους άρρενες)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΚΑ
  6. ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ (Διαγραφή) από φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα
  7. 2 (ΔΥΟ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
  8. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γραμματεία Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη

69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλέφωνα Γραμματείας: 25310- 39902, 39903.

 

Πατήστε ΕΔΩ για την ανακοίνωση του ΔΠΘ σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές και τα δικαιολογητικά για τη σίτιση και στέγαση τωνπρωτοετών φοιτητών 2018-2019.