ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ


Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη ΣΚΑΣ.