ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 4/8/2017


Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος, που έγιναν δεκτοί μετά τη δημοσίευση του Ν. 4485/2017, δηλαδή μετά τις 4/8/2017, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Υπόδειγμα της αίτησης και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ενότητα “Μεταπτυχιακά”, υποενότητα “Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος”.