ΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. (Δο.Συ.Π.) άρχισε να λειτουργεί το 2018, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου.

Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Δ.Π.Θ., προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, ιδιαιτερότητες και αναπηρίες και έχει ως σκοπό να συμβάλει στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικοποίησής τους.

Στοχεύει αφενός στην ισότιμη πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αφετέρου στην προσωπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής των φοιτητών.

Η Δο.Συ.Π. αποτελείται από α) το Τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και β) το Τμήμα Προσβασιμότητας.

Παρέχει υπηρεσίες στην έδρα της στην Κομοτηνή καθώς και στα παραρτήματά της σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Ορεστιάδα.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας με τη Δο.Συ.Π. είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Ενημερωτική επιστολή προς τους φοιτητές του Δ.Π.Θ. (22/01/2019)